Μαιάνδρου 7, Αθήνα

Διπλός αντίχειρας (προαξονική πολυδακτυλία)

Πρόκειται για συγγενή διαμαρτία κατά την οποία το παιδί έχει δυο αντίχειρες σε ένα χέρι. Αντί για έναν φυσιολογικό αντίχειρα το παιδί έχει δυο μικρότερους και υποπλαστικούς. Οι μύες, οι τένοντες, οι σύνδεσμοι και τα αγγεία συχνά διαχωρίζονται μεταξύ των δυο ανώμαλων αντίχειρων. Οι αντίχειρες είναι είτε διαχωρισμένοι είτε ενωμένοι. Συνήθως ο διπλός αντίχειρας αφορά μόνο το ένα χέρι του παιδιού.

Τι προκαλεί την προ-αξονική πολυδακτυλία;

Δεν γνωρίζουμε που οφείλεται. Συμβαίνει κατά την ανάπτυξη του εμβρύου. Δεν έχει καθοριστεί τύπος κληρονομικότητας ή κάποια γενετική συσχέτιση. Σε κάποιες περοπτώσεις μπορεί να υπάρχει οικογενής κατανομή, ιδίως αν το παιδί έχει έναν αντίχειρα με τρία αντί για δυο οστάρια.

Πόσο συχνή είναι η προ-αξονική πολυδακτυλία;

Η συχνότητα υπολογίζεται 1στις 1000 γεννήσεις. Εμφανίζεται συχνότερα στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Με την κλινική εξέταση. Επίσης απαιτείται απλή ακτινογραφία του χεριού για να γνωρίζουμε ποια οστά εμπλέκονται.

Πως θεραπεύεται η προ-αξονική πολυδακτυλία;

To παιδί σας θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για να αποκτήσει έναν και λειτουργικό αντίχειρα.

Τυπικά η επέμβαση γίνεται σε ηλικία 12 μηνών και πριν αναπτύξει την λεπτή κινητικότητα στο άκρο.

Η απλή αφαίρεση του ενός από τους δυο αντίχειρες δεν έχει αποτέλεσμα. Η επέμβαση είναι πιο πολύπλοκη και περιλαμβάνει αφαίρεση των οστών του μικρότερου αντίχειρα και ανακατασκευή των μυών , τενόντων, συνδέσμων για να δημιουργηθεί ο νέος αντίχειρας. Ακόμα και αν το χειρουργικό αποτέλεσμα είναι άριστο, οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ανακατασκευασμένος αντίχειρας θα είναι πάντα πιο μικρός σε σχέση με αυτόν του φυσιολογικού χεριού. Σπάνια μπορεί να υπάρξει κάποια υποτροπή και να χρειαστεί νέα επέμβαση. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε

Μαιάνδρου 7, Αθήνα

6948262466

Μαιάνδρου 7, Αθήνα

info@children-orthopaedics.gr