Μαιάνδρου 7, Αθήνα

Προσαγωγή προσθίου ποδός (forefoot adductus)

H προσαγωγή του προσθίου ποδός είναι μια παραμόρφωση στο εγκάρσιο επίπεδο κατά την οποία το πρόσθιο πόδι στρίβει προς τα μέσα σε σχέση με το οπίσθιο πόδι. Μπορεί να οφείλεται στην προσαγωγή των μεταταρσίων, στο ραιβό μετατάρσιο ή να αποτελεί μέρος της παραμόρφωσης τύπου Ζ σερπατίνας ( skew foot).

Τι είναι η μεταταρσιαία προσαγωγή;

Είναι μια κοινή εύκαμπτη μορφή προσαγωγής του προσθίου ποδός λόγω της ενδομήτριας θέσης. Όπως και άλλες εκ θέσεως παραμορφώσεις, βελτιώνεται αυτόματα και υποχωρεί τους πρώτους μήνες της ζωής. Σε ένα ποσοστό περίπου 10% είναι δύσκαμπτη και μπορεί να χρειαστεί θεραπεία με σειρά διαδοχικών γύψων.

prosagogi prosthiou podos forefoot adductus inside

Τι είναι το ραιβό μετατάρσιο;

Είναι μια ασυνήθης μορφή προσαγωγής του προσθίου ποδός που είναι δύσκαμπτη. Δεν αποτελεί λειτουργική παραμόρφωση αλλά κοσμητική. Η διόρθωση επιτυγχάνεται με διαδοχικούς διορθωτικούς γύψους ή /και εφαρμογή κηδεμόνα.

Τι είναι το πόδι σερπατίνα, Z ( skew foot);

Πρόκειται για μια πολύ σπάνια και σύνθετη παραμόρφωση που περιλαμβάνει προσαγωγή του προσθίου ποδός, απαγωγή του μέσου ποδιού και βλαισότητα της πτέρνας. Το πόδι έχει σχήμα Ζ. Παρουσιάζεται συνήθως σε παιδιά με χαλαρές αρθρώσεις, είναι συνήθως οικογενές και αμφοτερόπλευρο αλλά με ασύμμετρη επιβάρυνση. Η συντηρητική αγωγή δεν είναι αποτελεσματική. Η θεραπεία είναι χειρουργική και πρέπει να γίνεται κατά την μέση παιδική ηλικία.

Τι είναι η προσαγωγή του μεγάλου δακτύλου;

Είναι μια δυναμική κατάσταση υπερλειτουργίας του προσαγωγού μυός που προκαλεί προσαγωγή του μεγάλου δακτύλου. Είναι μια εύκαμπτη παραμόρφωση που αυτοδιορθώνεται με την ωρίμανση του νευρικού συστήματος. Μια σπάνια μορφή δύσκαμπτης προσαγωγής του μεγάλου δακτύλου είναι η παρουσία διπλής επίφυσης (epiphyseal bracket) που απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε

Μαιάνδρου 7, Αθήνα

6948262466

Μαιάνδρου 7, Αθήνα

info@children-orthopaedics.gr