Μαιάνδρου 7, Αθήνα

Κατάγματα Παιδικού Σκελετού

Τα παιδιά αναπτύσσονται και αυτό τα διαφοροποιεί από τους ενήλικες. Ο παιδικός σκελετός παρουσιάζει διαφορές στην ανατομία, στην εμβιομηχανική και στη φυσιολογία σε σχέση με αυτόν των ενηλίκων. Οι διαφορές αυτές τον καθιστούν μοναδικό και απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση των καταγμάτων.

Ανατομικές διαφορές

 • Παρουσία επιφύσεων και συζευτικών χόνδρων
  - Επιφύσεις
  Πρόκειται για περιοχές στα άκρα των οστών που στα παιδιά είναι κατά το πλείστον χόνδρινες, δεν απεικονίζονται ακτινολογικά και κάνουν την διάγνωση των καταγμάτων της περιοχής αυτής δύσκολη. Οστεοποιούνται με την πάροδο της ηλικίας και ενώνονται με τον υπόλοιπο σκελετό με την σκελετική ωρίμανση
  - Συζευτικός χόνδρος ή αυξητική πλάκα
  βρίσκεται μεταξύ επίφυσης και μετάφυσης και αποτελεί το κέντρο που ευθύνεται για την κατά μήκος ανάπτυξη των οστών στον παιδικό σκελετό. Η γραμμή του συζευτικού χόνδρου παραμένει ακτινοδιαπερατή στα παιδιά και κλείνει σταδικά μέχρι την σκελετική ωρίμανση. Κακώσεις και κατάγματα διαμέσου του συζευτικού χόνδρου μπορεί να προκαλέσουν βλάβη αυτού με αποτέλεσμα την βράχυνση ή την γωνιώδη παραμόρφωση του οστού.
 • Περιόστεο
  είναι παχύτερο και έχει μεγάλη οστεογεννετική ικανότητα. Μπορεί να αποκολληθεί αλλά δεν διασπάται εύκολα. Μαζί με το συζευτικό χόνδρο συμβάλλει στην διόρθωση- ανακατασκευή μιας πιθανής οστικής παραμόρφωσης.

Διαφορές στην φυσιολογία

 • Ταχύτερη και αφθονότερη πώρωση
  Όσο μικρότερο είναι το παιδί τόσο ταχύτερη είναι η πώρωση
 • Υπερανάπτυξη
  Στα κατάγματα των μακρών οστών ερεθίζεται η επιμήκης ανάπτυξη λόγω υπεραιμίας στην περιοχή του κατάγματος και στον αντίστοιχο συζευτικό χόνδρο.
 • Σπάνια καθυστερημένη πώρωση και ψευδάρθρωση
  Παρατηρείται σε παρεκτοπισμένα ενδοαρθρικά κατάγματα ή σε κατάγματα ανοικτά ή με παρεμβολή μαλακών μορίων.
 • Οστική ανακατασκευή -αναδιαμόρφωση
  Γωνιώδεις παραμορφώσεις μπορεί να διορθωθούν μέχρι ενός ορίου και ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και την θέση του κατάγματος. Στροφική παραμόρφωση δεν διορθώνεται με την οστική ανακατασκευή.
 • Επανακατάγματα
  Συμβαίνουν είτε άμεσα λόγω γρήγορης αφαίρεσης γύψου ή όψιμα σε κατάγματα που έχουν πωρωθεί με παραμόρφωση ή σε παιδιά με έντονη δραστηριότητα.

Τύποι καταγμάτων που παρατηρούνται μόνο στα παιδιά

 1. Κάταγμα δίκην πόρπης (buckle) ή σπείρας (torus)
 2. Κάταγμα δίκην χλωρού ξύλου (Green stick)
 3. Πλαστική παραμόρφωση
 4. Κατάγματα της περιοχής των επιφύσεων - επιφυσιόλυση
 5. Κατάγματα διαμέσου του συζευτικού χόνδρου

Στα κατάγματα διαμέσου του συζευτικού χόνδρου εφαρμόζεται η ταξινόμηση Salter-Harris (Ι-V) που έχει προγνωστική αξία για την εμφάνιση πιθανών επιπλοκών της ανάπτυξης μετά την πώρωση του κατάγματος. Μεγαλύτερης βαρύτητας είναι τα κατάγματα ΙΙΙ- V που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση.

Λόγω λοιπόν των διαφορών στην φυσιολογία και την ανατομία του παιδικού σκελετού, τα κατάγματα στα παιδιά απαιτούν ταχεία και ειδική αντιμετώπιση από εξειδικευμένο παιδοορθοπαιδικό εκπαιδευμένο στις σύγχρονες ελάχιστα παρεμβατικές μεθόδους θεραπείας των παιδικών καταγμάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε

Μαιάνδρου 7, Αθήνα

6948262466

Μαιάνδρου 7, Αθήνα

info@children-orthopaedics.gr