Μαιάνδρου 7, Αθήνα

Διόρθωση άξονα κάτω άκρων (Guided Growth)

Διόρθωση με τη μέθοδο καθοδηγούμενης ανάπτυξης με προσωρινή επιφυσιόδεση.

Η ραιβογονία και η βλαισογονία αποτελούν γωνιώδεις παραμορφώσεις των κάτω άκρων. Ο εξειδικευμένος Παιδοορθοπαιδικός θα αποφασίσει αν πρόκειται για αναπτυξιακή ή παθολογική παραμόρφωση.

Η παραμόρφωση του άξονα των κάτω άκρων έχει ως αποτέλεσμα την ανομοιόμορφη κατανομή των φορτίων στο γόνατο και την εμφάνιση πρώιμης αρθρίτιδας και πόνου στο γόνατο στην ενήλικο ζωή.

Η διόρθωση της ραιβογονίας/ βλαισογονίας μπορεί να διορθωθεί στην παιδική ηλικία ή και στην ενήλικο ζωή. Οι επεμβάσεις όμως στην ενήλικο ζωή ονομάζονται οστεοτομίες και είναι πολύ μεγαλύτερης βαρύτητας από αυτές που γίνονται στην παιδική ηλικία.

Η ιατρός εφαρμόζει την μέθοδο της προσωρινής επιφυσιόδεσης για διόρθωση των αξονικών παραμορφώσεων. Πρόκειται για ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο με την οποία εκμεταλλευόμαστε τις περιοχές ανάπτυξης στα παιδιά (συζευτικός χόνδρος-αυξητικές πλάκες). Με ειδικά υλικά οστεοσύνθεσης (8 plate temporary epiphysiodesis) αναστέλλουμε προσωρινά την ανάπτυξη από την μια πλευρά μέχρι να αποκατασταθεί ο φυσιολογικός άξονας του άκρου οπότε αφαιρείται και η πλάκα τύπου 8.

O ιατρός θα αποφασίσει πότε και σε ποιο σημείο του ποδιού πρέπει να γίνει η προσωρινή επιφυσιόδεση μετά από μελέτη ειδικών ακτινογραφιών και μετρήσεων. Πρόκειται για χειρουργείο μιας ημέρας και ο μικρός ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι την ίδια κιόλας ημέρα. Επιτρέπεται άμεσα να βαδίζει με φόρτιση και, μετά από περίπου τρεις εβδομάδες, να επανέλθει στις αθλητικές δραστηριότητές του.

Η μετεγχειρητική παρακολούθηση περιλαμβάνει ακτινολογικό επανέλεγχο κάθε 4 μήνες μέχρι να αποκατασταθεί ή/και να υπερδιορθωθεί ο άξονας, αν το παιδί έχει ακόμα δυναμικό ανάπτυξης.

Περιστατικά

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε

Μαιάνδρου 7, Αθήνα

6948262466

Μαιάνδρου 7, Αθήνα

info@children-orthopaedics.gr